Entré Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen

Som svar på ställd fråga om ökad kollektivtrafik till sjöss svarar pressansvarig hos Trafikförvaltningen att en utredning kommer vara klar i slutet av 2020

Trafikförvaltningen Stockholm Läns Landsting
Trafikförvaltningen Stockholm Läns Landsting

Trafikförvaltningen upphandlar all sjötrafik. I budgeten för 2019 finns förslag på två nya försök med pendelbåtslinjer. Trafikförvaltningen vet dock ännu inte vilka nya linjer som kommer skapas. Men tillsammans med kommunerna tittar de på det. Start av linjerna ska dock ske år 2021 och 2022

Lindhagensgatan 100
Lindhagensgatan 100

Vilka typer av båtar som kan bli aktuella för de nya linjerna är en fråga som pressansvarige hos Trafikförvaltningen inte heller kan svara på. Detta beror på att försökslinjerna kommer ägas av de entreprenörer som upphandlas berättar han i det mejlsvar Post 127 mottagit.

Häng med på Post 127 FB-sida och få uppdateringar när nya inlägg publiceras.

Kommentera

Vänligen skriv din kommentar
Fyll i namn